เปลี่ยนการแสดงผล

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

Avatar
by | 6/4/2024 12:00:00 AM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักการภารโรง (ชาย) จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน 8,640 บาท

รายละเอียดังแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดทั้งหมด
พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO