การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ พ.ศ.2560

    วันที่เผยแพร่ : 06 พฤษภาคม 2560

    ผู้อำนวยการ ปรีชา การัก ร่วมพิธิเปิดงาน และเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างกลโรงงาน #วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ พ.ศ.2560Top