รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3

    วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2560

    ขอแสดงความยินดี คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี #ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ พ.ศ.2560

     

     

Top