กิจกรรมเดินทางไกลดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

    วันที่เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2560

    ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือหญิง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเดินทางไกลดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรีTop