มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาและวิทยาลัยเทคอุทัยธานี

    วันที่เผยแพร่ : 07 มิถุนายน 2560

    บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาและวิทยาลัยเทคอุทัยธานี ที่ได้ให้ความร่วมมือส่งบุคลากรที่พร้อมด้วยความสามารถเข้าร่วม "โครงการการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง ปี 2560"

     

     

Top