คณะผู้บริหาร ฯลฯ เข้าร่วมพิธีรวมดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

    วันที่เผยแพร่ : 09 มิถุนายน 2560

    คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รวมถึงส่วนราชการและประชาชนจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมพิธีรวมดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯTop