พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ.อุทัยธานี

    วันที่เผยแพร่ : 09 มิถุนายน 2560

    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับ อศจ.อุทัยธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือTop