ปรัชญา

    วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

    เลิศคุณธรรม   ล้ำวิชา


    คือปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็น หลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Top